Distansritt, en sport för uthållighet

endurance-sport-coaching-slide-1200x459Distansritt är en ridsport som innebär stark uthållighet hos både häst och ryttare. Ekipaget ska under ritten klara av en distans om flera mil och det genom en ganska hård terräng och föränderlig miljö i form av ojämnheter i mark, broar med mera. Därmed är det inte en konstruerad bana utan en väg med uppkommande hinder helt ifrån naturen.

Målet är att komma fram snabbast men under loppets gång sker ett flertal veterinärkontroller av hästen för att se att den klarar av ett antal kriterier. Det är med andra ord inte bara att rida på så snabbt det bara går, utan hästen måste klara testerna för att bli godkänd. Om hästen inte godkänns kommer ekipaget inte i mål och fullföljer således inte tävlingen.

Veterinärkontrollerna består av undersökning av bland annat hästens puls, rörelser, tarmrörelser samt slemhinnor. Anledningen till att man utför dessa kontroller är för att se till att hästen inte rids över dess egen förmåga. Det viktigaste att ta i beaktande är alltid djurens säkerhet och under dessa tävlingar vill man verkligen se till att skydda hästarna mot att bli överarbetade. Kontrollerna sker både före ritten men även under och efter. Om en häst ej går igenom kontrollerna enligt kriterierna och vad som önskas så blir ekipaget uteslutet.

Vanligtvis så sker en för-besiktning före start och därefter rider ekipagen några kilometer. Väl därefter skall man återigen genomgå en veterinärbesiktning som maximalt får ta 20 minuter med efterföljande 30 minuters vila. Om hästen blev godkänd skickas ekipaget vidare och rider en ytterligare kilometer för att sedan gå i mål och då genomföra den sista obligatoriska veterinärkontrollen. Vid längre distanstävlingar genomförs hela 5 veterinärkontroller istället.

Det finns olika nivåer inom distansritt, från nybörjare till avancerad nivå. De avancerade distanstävlingarna kan till och med pågå i flera dagar över långa distanser åt gången.

Det ryttaren behöver för att kunna tävla i distansritt är ett så kallat “grönt kort” (det innebär att ryttaren behärskar vissa krav gällande hantering av hästar), medlemskap i ridklubb samt ryttarlicens. Hästens krav är några flera, denne behöver nämligen inneha både hästpass, hästlicens, vaccinationsintyg, tävlingsbok samt vara minst 5 år för att få tävla.

Det är väldigt vanligt att man använder sig av arabiska fullblod på grund av deras uthållighet, vilket är till en stor fördel i denna gren. Alla hästraser och både stora hästar samt ponnys är välkomna att tävla. Det finns däremot vissa krav gällande ålder för ridning av ponnys.

Det viktigaste inom distansritt är att lyssna till hästen och hålla ordning på alla regler och följa dem. Det är ändå hästen som driver, sliter och springer. Att lyssna till hästen och ta hänsyn till dess förmåga och kapacitet och inte sin egen är huvudsaken, inte att komma i mål.

Många personer med tävlingssinne och stark målinriktning kan ha svårt att släppa tanken på att få gå i mål, speciellt efter en längre distans. Därmed är dessa obligatoriska pauser som genomförs samt kontrollerna nödvändiga inom denna gren. Det är ett väldigt bra sätt att kunna ha denna uthållighetstävling men genom kontrollerade former för framförallt hästarnas skull. Det blir en trygghet både för ryttare, ägare, åskådare samt för djurhållningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *